Programa Sons

Contacta

634 388 952

info@sisons.gal
inscricions@sisons.gal

13, 14, 15 e 16 de outubro

Secretería Xeral de Lingüística Xunta de Galicia
Espacio de San Roque – CIRP
sxpl.secretaria@xunta.gal
881996301

San Francisco Hotel Monumento
eventos@sanfranciscohm.com
981581634

Colegio La Salle
adsantiago@sallep.net
981584611

Centro Sociocultural José Saramago (Vite)
jsaramago@santiagodecompostela.gal
981542490

Centro Sociocultural Aurelio Aguirre (Conxo)
cscoixo@santiagodecompostela.gal
981528740

Centro Sociocultural Castiñeiriño
cscastineirino@santiagodecompostela.gal
981542459

Centro Sociocultural Fontiñas
ivalinol@santiagodecompostela.gal 
981528750